Trio Evleri C-Blok, 32 seçkin daire!
Dairelerimizin iskanı alınmıştır.